نمایش دادن همه 12 نتیجه

انگشتر طرح رهبری اشکی با نگین عقیق سرخ با حکاکی ذکر یا علی (ع)

1,289,000 تومان
انگشتر طرح رهبری اشکی با نگین عقیق سرخ با حکاکی ذکر یا علی (ع)، یکی از پرفروش ترین محصولات این فروشگاه برای افراد خاص پسند هست.این مدل که عیار نقره از عیار بین المللی 925 ساخته شده است و نگین آن هم از سنگ عقیق  خراسانی درجه یک بکار رفته است.عقیق سرخ خرسانی درجه یک خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.
 • سنگ عقیق مال حلال را در زندگی افزایش می دهد، رزق و روزی را زیاد می کند، باعث وفور نعمت می شود، باعث می شود اگر انجام کاری دشوار است و گره در کاری وجود دارد آن کار به راحتی انجام شود.
 • سنگ عقیق باعث می شود که خونریزی را در مردان و زنان قطع کند و برای زخم و جراحات بسیار مفید است.
 • سنگ عقیق دستگاه ایمنی بدن را تقویت می کند و باعث تقویت نقاط قوت انسان می شود.
 • باعث می شود اعضای بدن در تعادل قرار گیرند و هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند.
نگین عقیق سرخ این انگشتر توسط چنگ ها به رکاب وصل شده است. همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر عقیق سرخ خراسانی طرح زیارت + حکاکی ذکر یازهرا

1,459,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ خراسانی طرح زیارت + حکاکی ذکر یازهرا یکی از پرفروش ترین محصولات ما می باشد.این مدل از رکاب با نقره 925 عیار ساخته شده است و نگینی آن هم معدنی می باشد.عقیق سرخ خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر عقیق سرخ سیدالشهداء به همراه حکاکی ذکر سیدالشهداء

1,299,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ سیدالشهداء به همراه حکاکی ذکر سیدالشهداء یکی از پرفروش ترین محصولات ما می باشد.این مدل از رکاب با نقره 925 عیار ساخته شده است و نگینی آن هم معدنی می باشد.عقیق سرخ خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.همین الان میتوانید این مدل جذاب را خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر عقیق سرخ مردانه به همراه ذکر یا علمدار کربلا

1,301,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ مردانه به همراه ذکر یا علمدار کربلا یکی از پرفروش ترین محصولات ما می باشد.این مدل از رکاب با نقره 925 عیار ساخته شده است و نگینی آن هم معدنی می باشد.عقیق سرخ خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر عقیق سرخ مردانه به همراه ذکر یاابالفضل دست نویس

1,399,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ مردانه به همراه ذکر یاابالفضل دست نویس یکی از پرفروش ترین محصولات ما می باشد.این مدل از رکاب با نقره 925 عیار ساخته شده است و نگینی آن هم معدنی می باشد.عقیق سرخ خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر عقیق سرخ مردانه طرح ذاکر و ذکر دست نویس العزه لله

1,347,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ مردانه طرح ذاکر و ذکر دست نویس العزه لله می باشد ، یکی از پرفروش ترین محصولات ماست.این مدل از رکاب با نقره 925 عیار ساخته شده است و نگینی آن هم معدنی می باشد.عقیق سرخ خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.نگین عقیق سرخ توسط چنگ هایی از نقره به رکاب وصل شده است.همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر عقیق سرخ مردانه طرح شهدا + ذکر یا سیدالشهداء

1,249,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ مردانه طرح شهدا + ذکر یا سیدالشهداء یکی از پرفروش ترین محصولات ما می باشد.این مدل از رکاب با نقره 925 عیار ساخته شده است و نگینی آن هم معدنی می باشد.عقیق سرخ خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر عقیق سرخ مردانه طرح نجیب?

1,248,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ مردانه طرح نجیب که به همراه ذکر دست نویس یا علمدار کربلا می باشد ، یکی از پرفروش ترین محصولات ماست.این مدل از رکاب با نقره 925 عیار ساخته شده است و نگینی آن هم معدنی می باشد.عقیق سرخ خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر عقیق سرخ مردانه طرح یسنا + ذکر شریف یا زینب

1,393,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ مردانه طرح یسنا + ذکر شریف یا زینب یکی از پرفروش ترین محصولات ما می باشد.این مدل از رکاب با نقره 925 عیار ساخته شده است و نگینی آن هم معدنی می باشد.عقیق سرخ خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر نقره مردانه عقیق سرخ با حکاکی ذکر رزق و روزی (و من یتق الله)

1,571,000 تومان
انگشتر نقره مردانه عقیق سرخ با حکاکی ذکر رزق و روزی (و من یتق الله) ، یکی از پرفروش ترین محصولات ماست.رکاب این مدل از عیار نقره 925 ساخته شده است و نگینی آن هم عقیق خراسانی درجه یک می باشد.عقیق سرخ خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.نگین عقیق سرخ این انگشتر توسط چنگ هایی از نقره به رکاب وصل شده است.این انگشتر با توجه به ذکر دست نویس برای افزایش رزق و روزی در زندگی بسیار مفید می باشد.همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر نقره مردانه عقیق سرخ با حکاکی ذکر شریف یا فتاح

1,436,000 تومان
انگشتر نقره مردانه عقیق سرخ با حکاکی ذکر شریف یا فتاح ، یکی از پرفروش ترین محصولات ماست.این مدل که عیار نقره از عیار بین المللی 925 ساخته شده است و نگین آن هم از سنگ عقیق  خراسانی درجه یک بکار رفته است.عقیق سرخ خرسانی درجه یک خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.
 • سنگ عقیق مال حلال را در زندگی افزایش می دهد، رزق و روزی را زیاد می کند، باعث وفور نعمت می شود، باعث می شود اگر انجام کاری دشوار است و گره در کاری وجود دارد آن کار به راحتی انجام شود.
 • سنگ عقیق باعث می شود که خونریزی را در مردان و زنان قطع کند و برای زخم و جراحات بسیار مفید است.
 • سنگ عقیق دستگاه ایمنی بدن را تقویت می کند و باعث تقویت نقاط قوت انسان می شود.
 • باعث می شود اعضای بدن در تعادل قرار گیرند و هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند.
نگین عقیق سرخ این انگشتر توسط چنگ ها به رکاب وصل شده است. همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.

انگشتر نقره مردانه عقیق سرخ با حکاکی ذکر شریف یا مهدی (عج) طرح فاخر

2,299,000 تومان
انگشتر نقره مردانه عقیق سرخ با حکاکی ذکر شریف یا مهدی (عج) طرح فاخر، یکی از پرفروش ترین محصولات این فروشگاه برای افراد خاض پسند هست.این مدل که عیار نقره از عیار بین المللی 925 ساخته شده است و نگین آن هم از سنگ عقیق  خراسانی درجه یک بکار رفته است.عقیق سرخ خرسانی درجه یک خواص بسیار بالایی دارد که در توضیحات به آن اشاره شده است.
 • سنگ عقیق مال حلال را در زندگی افزایش می دهد، رزق و روزی را زیاد می کند، باعث وفور نعمت می شود، باعث می شود اگر انجام کاری دشوار است و گره در کاری وجود دارد آن کار به راحتی انجام شود.
 • سنگ عقیق باعث می شود که خونریزی را در مردان و زنان قطع کند و برای زخم و جراحات بسیار مفید است.
 • سنگ عقیق دستگاه ایمنی بدن را تقویت می کند و باعث تقویت نقاط قوت انسان می شود.
 • باعث می شود اعضای بدن در تعادل قرار گیرند و هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند.
نگین عقیق سرخ این انگشتر توسط چنگ ها به رکاب وصل شده است. همین الان میتوانید این مدل جذاب را با این ذکر شریف خریداری کنید. قیمت ها بروز شده می باشد.